Strefa administratora

Start serwisu roratniego za...

  • :
  • :
  • :

cud nad cudami roraty 2020

Roraty 2020 przybliżą nam tajemnicę Mszy Świętej. Podczas Rorat nauczymy się jeszcze pobożniej w niej uczestniczyć. Dowiemy się, że każda Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa. Poznamy ludzi, dla których Msza Święta była najważniejszą chwilą każdego dnia i największą świętością.

Materiały roratnie do kupienia

Obrazki dla dzieci (25 kompletów)

Obrazki dla dzieci (50 kompletów)

nauki + piosenka (format mp3)

Zeszyt dla prowadzącego (format PDF)

Zeszyt dla prowadzącego