CUD nad CUDAMI RORATY 2020

Roraty 2020 przybliżą nam tajemnicę Mszy Świętej. Podczas Rorat nauczymy się jeszcze pobożniej w niej uczestniczyć. Dowiemy się, że każda Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa. Poznamy ludzi, dla których Msza Święta była najważniejszą chwilą każdego dnia i największą świętością.

Co znajdziecie w serwisie

  • - transmisje codziennej Mszy św. roratniej dla tych, którzy nie mogą przyjść do kościoła
  • - codzienny obrazek związany z tematem dnia
  • - pytania i zadania roratnie
  • - piosenka roratnia
  • - link do wieczornych radiowych audycji roratnich

a ponadto

  • - wasze zdjęcia z parafii, z domu, gdzie przeżywać będziecie Adwent, przygotowując się do Bożego Narodzenia