Strefa administratora

Roraty 2020

Czwartek, 10 grudnia 2020 r.

AKT POKUTY, Żałuję, przepraszam, przebaczam.

2020-12-10

Przychodząc na spotkanie z Bogiem, musimy mieć czystą duszę. W dobrym uczestnictwie we Mszy świętej pomaga nam Akt pokuty.

W akcie pokuty żałujemy za złe myśli, słowa, za złe zachowanie. Ale też żałujemy, że zgrzeszyliśmy zaniedbaniem, że nie zrobiliśmy czegoś dobrego, chociaż była do tego okazja. Udawaliśmy, że nie widzimy, co trzeba zrobić, albo nam się nie chciało.

Spowiadamy się Bogu wszechmogącemu, bo Bóg doskonale zna moje serce i wie, co się w nim kryje, co zrobiłem, a czego nie.

Akt pokutny obmywa grzechy lekkie. Grzech ciężki trzeba wyznać w spowiedzi.

Przyznając się do grzechu podczas Mszy świętej wypowiadamy słowa: „Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina”. Żałujemy za grzechy i prosimy o przebaczenie. I przebaczamy tym, którzy nas skrzywdzili. To bardzo ważne, bo żeby otrzymać przebaczenie od Pana Boga, trzeba przebaczyć tym, którzy nam wyrządzili jakieś zło. Czasami w ramach akt pokuty słyszymy śpiew:

 

 

Pytania:

1. Jakimi słowami najczęściej rozpoczyna się akt pokuty?

2. Jakie znaczenie ma akt pokuty?

3. Skąd pochodzą pierwsze słowa hymnu „Chwała na wysokości Bogu”? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

 

Zadanie:

Podczas wieczornej modlitwy pomyśl, kogo powinieneś/powinnaś przeprosić, i zrób to przy najbliższej okazji. Najlepiej od razu, na przykład jutro.

Odpowiedzi z 9 grudnia:

1. Jaki dźwięk rozpoczyna Mszę Świętą? (Dźwięk dzwonka).

2. Dlaczego ksiądz całuje ołtarz na rozpoczęcie Mszy Świętej? (To wyraz szacunku i czci dla Pana Jezusa, który na ołtarzu za każdego z nas oddaje życie; ksiądz robi to również w naszym imieniu ).

3. Jakie słowa księdza na początku Mszy Świętej przypominają o obecności Jezusa? („Pan z wami”; „Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi”).

 

zeszyt