Strefa administratora

Roraty 2020

Piątek, 11 grudnia 2020 r.

LITURGIA SŁOWA, Biblia, lekcjonarz – czytanie i słuchanie słowa Bożego

2020-12-11

Po obrzędach wstępnych (procesji na wejście, znaku krzyża, powitaniu, akcie pokuty, hymnie „Chwała na wysokości Bogu”) zaczyna się Liturgia słowa. Wszyscy siadają. Będzie mówił Bóg.

Pierwsze czytanie może przeczytać właściwe każdy, kto jest do tego przygotowany. Nie tylko ministrant czy lektor. Najpierw zazwyczaj czytany jest fragment z Pisma Świętego Starego Testamentu, podobnie jak dzisiaj, z księgi proroka Izajasza. Lektor zawsze kończy czytanie słowami: „Oto słowo Boże”. My odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”.

Słowa Pana Boga są nam bardzo potrzebne. Bez nich trudno byłoby nam żyć.

Po pierwszym czytaniu śpiewany jest psalm. To też słowo Boże. Bóg mówi do nas w kolejnych zwrotkach psalmu, my odpowiadamy, śpiewając refren.

Podczas Mszy świętej w niedziele i uroczystości, po pierwszym czytaniu i psalmie lektor czyta jeszcze drugie czytanie – tym razem z Nowego Testamentu.

Po drugim czytaniu rozlega się radosne „Alleluja”. W czasie Wielkiego Postu zamiast „Alleluja” śpiewa się „Chwała Tobie, Słowo Boże”.

Podczas śpiewu „Alleluja” wszyscy wstają. To zapowiedź Ewangelii, czyli za chwilę przemówi Pan Jezus. Najważniejsze słowa z Ewangelii, krótkie zdanie, często śpiewane jest między refrenem „Alleluja”. Ewangelię może przeczytać tylko ksiądz albo diakon.

Czasem śpiew „Alleluja” jest bardzo uroczysty. Posłuchajcie nagrania.

 

 

Pytania:

1. Jakimi słowami kończy się pierwsze i drugie czytanie?

2. Jak nazywa się księga, z której podczas Mszy Świętej czytane jest słowo Boże?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Co śpiewa się po pierwszym czytaniu?

 

Zadanie:

Wieczorem przeczytaj albo poproś kogoś z dorosłych i przeczytajcie razem jeszcze raz dzisiejsze słowo Boże ze Starego Testamentu czytane podczas Mszy roratniej (Iz 48,17-19).

 

Odpowiedzi z 10 grudnia:

Pytania:

1. Jakimi słowami najczęściej rozpoczyna się akt pokuty? (Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu).

2. Jakie znaczenie ma akt pokuty? (Przepraszamy za nasze grzechy i żałujemy za złe zachowanie).

3. Skąd pochodzą pierwsze słowa hymnu „Chwała na wysokości Bogu”? (Śpiewali je aniołowie, kiedy w noc Bożego Narodzenia ukazali się pasterzom).

zeszyt