Strefa administratora

Roraty 2020

Sobota, 12 grudnia 2020 r.

BŁ. PIOTR JERZY FRASSATI, Miał ulubione fragmenty Pisma Świętego, starał się codziennie przyjmować Komunię Świętą.

2020-12-12

W ostatnim dniu drugiego tygodnia Adwentu poznajecie młodego człowieka, studenta, pochodzącego z Włoch, który pięknie żył i pięknie się modlił.

A skąd wiedział, jak żyć? Bo Pana Boga słuchał. Bo często czytał Pismo Święte. Bardzo lubił psalmy, listy świętego Pawła i Kazanie na Górze, w którym Pan Jezus mówił, kto będzie szczęśliwy.

W słowach dzisiejszego psalmu śpiewanego po pierwszym czytaniu, prosimy Pana Jezusa, by już przyszedł, by dał nam nowe życie, a my obiecujemy, że będziemy go swoim życiem chwalić, że będziemy żyć na Jego chwałę. Tak jak Piotr Jerzy Frassati, człowiek, którego dzisiaj poznajecie, który Pana Boga słuchał i według Jego słowa żył codziennie. Posłuchajcie, jak o swoim bracie opowiadała siostra Luciana.

 

 

Pytania:

1. Jakie fragmenty z Pisma Świętego szczególnie lubił czytać Piotr Jerzy Frassati?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

2. Gdzie Piotr Jerzy znajdował siły do tego, by być dobrym człowiekiem?

3. O co najbardziej martwił się Piotr Jerzy Frassati, kiedy w niedzielę wyjeżdżał z kolegami na wycieczkę?

 

Zadania:

1. Przyjdź jutro na Mszę Świętą niedzielną choć kilka minut wcześniej niż zwykle, by w ciszy adorować Pana Jezusa. 

2. Uzupełnij obrazki na planszy roratniej.

 

Odpowiedzi z 11 grudnia:

1. Jakimi słowami kończy się pierwsze i drugie czytanie? (Oto słowo Boże).

2. Jak nazywa się księga, z której podczas Mszy Świętej czytane jest słowo Boże? (Lekcjonarz).

3. Co śpiewa się po pierwszym czytaniu? (Psalm). 

zeszyt