Strefa administratora

Roraty 2020

Środa, 9 grudnia 2020 r.

OBRZĘDY WSTĘPNE, W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

2020-12-09

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zaprasza: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. I przychodzimy na Mszę Świętą, by Pan Jezus nas wzmocnił swoim słowem i pokarmem, czyli swoim Ciałem i Krwią, które przyjmujemy w Komunii Świętej. Przychodząc na Roraty również odpowiadamy na zaproszenie Pana Jezusa.

Na początku każdej Mszy św. słyszymy dźwięk dzwonka. Wszyscy wstają a z zakrystii wychodzi ksiądz z ministrantami. To procesja wejścia. Czasem uroczysta – idzie przez kościół, ministranci idący przed księdzem niosą krzyż, świece, kadzidło i księgę a czasem mniej uroczysta, z zakrystii wprost do ołtarza. Podczas Rorat w procesji wejścia idą też dzieci z lampionami.

Ksiądz całuje ołtarz, również w naszym imieniu. To wyraz czci i szacunku dla Jezusa, który na ołtarzu ofiaruje się za każdego z nas. Potem znakiem krzyża: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” rozpoczyna się Msza święta. Po znaku krzyża ksiądz najczęściej wita wszystkich słowami: „Pan z wami”.

Czasem bardziej uroczyście:

„Miłość Boga Ojca,

łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa

i dar jedności w Duchu Świętym

niech będą z wami wszystkimi”.

Albo jeszcze inaczej:

„Łaska i pokój od Tego,

który jest i który był,

i który przychodzi,

niech będą z wami”.

Niezależnie od tego, jakimi słowami wita nas ksiądz, my odpowiadamy:

„I z duchem Twoim”.

 

Pytania:

1. Jaki dźwięk rozpoczyna Mszę Świętą?

2. Dlaczego ksiądz całuje ołtarz na rozpoczęcie Mszy Świętej? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Jakie słowa księdza na początku Mszy Świętej przypominają o obecności Jezusa?

 

Zadania:

1. Zaproś na jutrzejsze Roraty kogoś, kto jeszcze w tym roku nie był ani razu.

2. Przyjdźcie z lampionem albo ze świecą, żeby uczestniczyć w procesji na rozpoczęcie Mszy Świętej.

 

Odpowiedzi z 7 grudnia:

1. Z jakich języków pochodzą niektóre słowa wypowiadane podczas Mszy Świętej? (Z języka łacińskiego, greckiego albo hebrajskiego).

2. Co oznacza słowo „Amen”? (Tak; Naprawdę).

3. Co oznacza słowo „Eucharystia”? (Podziękowanie, dziękczynienie składane Bogu).

zeszyt