Strefa administratora

Roraty 2020

Poniedziałek, 14 grudnia 2020 r.

SŁUGA BOŻY KS. JAN MACHA, Podczas kazań zachęcał do częstego adorowania Jezusa w Najświętszym Sakramencie

2020-12-14

Podczas każdej Mszy św. Pan Jezus w Ewangelii mówi, jak mamy żyć. Czasem nie rozumiemy Jego słów. Potrzebujemy wyjaśnienia. Dlatego po ostatnim czytaniu, po Ewangelii ksiądz stara się słowa Pana Boga wytłumaczyć. Kiedyś sam Pan Jezus wyjaśniał apostołom swoje słowa. Potem apostołowie tłumaczyli Jego naukę ludziom. A dziś księża w kazaniach pomagają nam zrozumieć, co Bóg mówi do człowieka.

Jednym z księży, który podczas Mszy Świętej wyjaśniał słowo Boże i wielkie tajemnice naszej wiary był ksiądz Jan Macha. Ksiądz Jan jest sługą Bożym, co znaczy, że czekamy na jego beatyfikację. Z jego krótkiego życia, bo żył zaledwie 28 lat, zachowało się sporo homilii i kazań, w których pięknie mówi o Eucharystii.

 

Ksiądz Jan Macha zachęcał do częstego przychodzenia do kościoła i adorowania Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Wiedział, jaka to siła. Kiedy podczas wojny został aresztowany i torturowany, kiedy drwiono z kapłaństwa, z Pana Boga i religii, ksiądz Jana nie załamał się. Dużo się modlił i prosił Boga, by wybaczył oprawcom, i jeszcze wspierał innych.

Posłuchajcie jak ks. Jan Macha zachęcał do częstego przychodzenia do kościoła i adorowania Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

 

 

Pytania:

1. Co robimy, zanim zaczniemy słuchać Ewangelii?

2. Jakimi słowami kończy się czytanie Ewangelii?

3. Do czego zachęcał ks. Jan Macha podczas jednego z kazań? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

 

Zadanie:

Opowiedz komuś w szkole albo w domu, o czym i o kim dzisiaj ksiądz opowiadał na Roratach.

 

Odpowiedzi z 12 grudnia:

1. Jakie fragmenty z Pisma Świętego szczególnie lubił czytać Pier Giorgio Frassatti? (Psalmy, Kazanie na Górze i listy świętego Pawła).

2. Gdzie Pier Giorgio znajdował siły do tego, by być dobrym człowiekiem? (Na Mszy Świętej, w Komunii Świętej, w nocnych adoracjach).

3. O co najbardziej martwił się Pier Giorgio Frassatti, kiedy w niedzielę wyjeżdżał z kolegami na wycieczkę? (Że nie będzie mógł uczestniczyć we Mszy Świętej).

zeszyt