Strefa administratora

Roraty 2020

Środa, 16 grudnia 2020 r.

DARY OFIARNE, Razem z chlebem i winem ofiaruję Ci, Jezu, moje życie.

2020-12-16

Po modlitwie wiernych zaczyna się trzecia część Mszy Świętej – liturgia eucharystyczna. Pan Jezus za chwilę złoży Bogu ofiarę z siebie, żeby nas zbawić. Zaczyna się to samo, co działo się w Wieczerniku w czasie ostatniej wieczerzy.

Pan Jezus chleb i wino przemienił w Ciało i Krew. Ksiądz wypowiada te same słowa, które powiedział Pan Jezus i Jego mocą dokona tej samej cudownej przemiany.

Do chleba i wina składanych na ołtarzu, możemy dołożyć swój dar, swoje życie (radości, dobrze postanowienia, to co się udało i to, co się nie udało, kłopoty, swoje cierpienie i trudności).

Wszystko zostanie przyjęte przez Boga i przemienione tak jak chleb i wino w Ciało i Krew Boga.

 

Pytania:

1. Jakie dary składane są na ołtarzu na początku liturgii eucharystycznej?

2. Jak nazywa się „talerzyk”, na którym leży chleb (Hostia), i czym nakryty jest kielich z winem; na czym ustawia się dary ofiarne? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Co każdy z obecnych na Mszy Świętej może ofiarować razem z darami chleba i wina?

 

Zadanie:

Spróbuj odłożyć ze swojego kieszonkowego kilka złotych, by podczas świątecznej Mszy w Boże Narodzenie złożyć swoją zaoszczędzoną ofiarę.

 

Odpowiedzi z 15 grudnia:

Pytania:

1. W jakiej postawie wyznajemy naszą wiarę? (W postawie stojącej).

2. Jak inaczej nazywa się Wyznanie wiary? (Skład Apostolski)

3. Jaką modlitwą kończy się liturgia słowa? (Modlitwą wiernych).

 

 

zeszyt