Strefa administratora

Roraty 2020

Wtorek, 15 grudnia 2020 r.

WYZNANIE WIARY I MODLITWA WIERNYCH, Wierzymy Ci, Jezu, czekamy na wszystko, co obiecałeś, i prosimy o pomoc.

2020-12-15

Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi, że nigdy nie jest za późno, żeby Mu uwierzyć, naprawić swój błąd, odwrócić się od grzechu. Tak jak ewangeliczny syn, który najpierw nie chciał spełnić polecenia ojca, ale gdy się zastanowił, zrobił to, o co ojciec poprosił. Opamiętał się i uwierzył, że to, o co prosi ojciec jest dobre, że trzeba go słuchać.

Po homilii, po kazaniu mówimy Panu Bogu, że wierzymy w Niego i we wszystko, co do nas mówi i co nam obiecał. To wyznanie wiary. Te bardzo ważne słowa wypowiadamy stojąc. W tych słowach potwierdzamy naszą wiarę w to, co Pan Bóg objawił nam o sobie, o swoim Synu Jezusie Chrystusie i o Duchu Świętym. Mówimy, że wierzymy w to, co nam powiedział o naszym zbawieniu i o życiu wiecznym, które nas czeka w niebie.

Po wyznaniu wiary prosimy Pana Boga o pomoc w różnych sprawach. Modlitwa, w której Pana Boga prosimy o pomoc, to modlitwa wiernych. Ta modlitwa kończy liturgię słowa.

 

Pytania:

1. W jakiej postawie wyznajemy naszą wiarę?

2. Jak inaczej nazywa się Wyznanie wiary? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w grudniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Jaką modlitwą kończy się liturgia słowa?

 

Zadanie:

Spróbuj ułożyć jedno z wezwań do modlitwy wiernych. Sam wybierz intencję, w jakiej chciałbyś/chciałabyś modlić się podczas Mszy św., napisz ją na kartce i przynieś na jutrzejsze Roraty.

 

Odpowiedzi z 14 grudnia:

 

1. Co robimy, zanim zaczniemy słuchać Ewangelii? (Wstajemy i robimy znak krzyża na czole, ustach i sercu).

2. Jakimi słowami kończy się czytanie Ewangelii? (Oto słowo Pańskie).

3. Do czego zachęcał ks. Jan Macha podczas jednego z kazań? (By często przychodzić do kościoła i adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie).

 

zeszyt