Strefa administratora

Roraty 2020

Piątek, 18 grudnia 2020 r.

PRZEISTOCZENIE, Najważniejsza chwila, największy cud. Najważniejsze AMEN.

2020-12-18

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii według św. Mateusza spotykamy Józefa, opiekuna Jezusa i Maryi. Kiedy Józef odczytał plan Pana Boga, pojawiły się w nim wątpliwości, pytania. Czy da radę, czy nie zawiedzie, czy będzie miał dość siły i odwagi… Pomyślał nawet, jak mówi Ewangelia, żeby Maryję potajemnie oddalić.

Bóg, który zna nasze serce i nasze myśli, posłał do Józefa swojego anioła, by dodać mu odwagi, by powiedzieć Józefowi, że dziecko poczęte w Maryi pochodzi od Ducha Świętego.

Pan Bóg stawia przed nami różne zadania, czasem bardzo trudne. Ojciec Pio poznany wczoraj otrzymał od Boga niezwykły dar noszenia ran Chrystusa i wyjątkowego przeżywania Jego cierpienia i męki podczas każdej Mszy św. Uczestniczący w Eucharystii odprawianej przez ojca Pio mówili: „Zobaczcie, on wygląda jak Pan Jezus!”. Nie widzieli księdza, ale mękę Pana Jezusa na Golgocie.

Ojciec Pio najmocniej cierpiał w chwili Przeistoczenia.

Przeistoczenie to najważniejsza chwila podczas Mszy Świętej. Pan Jezus naprawdę jest obecny pod postaciami chleba i wina.

 

Na dzień przed swoją śmiercią Pan Jezus zebrał wszystkich apostołów przy stole w Wieczerniku i ustanowił Najświętszy Sakrament. Teraz ksiądz w imieniu Pana Jezusa, powtarza te same słowa i gesty z ostatniej wieczerzy.

Pan Jezus wziął chleb i kielich z winem – teraz ksiądz bierze chleb i kielich z winem.

Pan Jezus odmówił dziękczynienie – teraz ksiądz odmawia modlitwę dziękczynienia.

Pan Jezus przemienił chleb i wino w Ciało i Krew – teraz ksiądz wypowiada te same słowa i mocą Pana Jezusa dokona tej samej cudownej przemiany.

 

Następuje najważniejszy moment Mszy św. – Przeistoczenie. Hostia i kielich wina wyglądają tak samo jak przedtem, ale wierzymy, że Bóg dokonuje cudu przemiany. Chleb staje Ciałem, a wino Krwią Chrystusa. Dokonała się ofiara Jezusa Chrystusa prawdziwie obecnego pod postacią Najświętszej Hostii.

Na każdej Mszy Świętej jesteśmy świadkami tego cudu nad cudami.

Na koniec ksiądz mówi:

„Oto wielka tajemnica wiary”.

My odpowiadamy:

„Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.  

 

Czasami „Amen” wypowiadane na koniec jest śpiewane i to trzy razy, bardzo uroczyście. Posłuchajcie.

 

Pytania:

1. Jak nazywa się najważniejsza chwila podczas Mszy Świętej?

2. Czyje słowa i gesty powtarza ksiądz podczas Przeistoczenia?

3. Jaki cud dokonuje się w chwili Przeistoczenia? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

 

Zadania:

1. „Pan mój i Bóg mój” – zapamiętaj te słowa, które powiedział św. Tomasz, gdy zobaczył zmartwychwstałego Pana Jezusa, i wypowiadaj je zawsze w swoim sercu podczas Przeistoczenia.

2. Zapytaj mamę, w czym możesz jej pomóc przed świętami.

 

Odpowiedzi z 17 grudnia:

1. Jak długo ojciec Pio odprawiał Mszę Świętą? (Nawet trzy godziny).

2. Dlaczego ojciec Pio tak długo odprawiał Mszę Świętą? (Bo wiedział, co dzieje się podczas Eucharystii, i sam przeżywał mękę i śmierć Pana Jezusa. Najmocniej cierpiał ze Zbawicielem w chwili Przeistoczenia).

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

3. Co miał na rękach ojciec Pio? (Stygmaty – rany, znaki męki Pana Jezusa).

zeszyt