Strefa administratora

Roraty 2020

Sobota, 19 grudnia 2020 r.

ŚW. MATKA TERESA Z KALKUTY, Bez codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu nie miałaby siły do pracy wśród najbiedniejszych

2020-12-19

Kończy się trzeci tydzień Adwentu. Stawiamy ostatnie kroki w drodze na spotkanie z Jezusem w Boże Narodzenie. Znamy już tyle tajemnic, które dzieją się tu, w kościele, na ołtarzu podczas każdej Mszy Świętej.

Codziennie. Wczoraj usłyszeliśmy o najważniejszej chwili podczas Mszy Świętej. Nigdy nie można przeoczyć przeistoczenia, kiedy chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. Trzeba pobożnie i z wielką wiarą uczestniczyć w Cudzie nad cudami    

 

Dzisiaj poznajemy św. Matkę Teresę z Kalkuty. Miłością jej życia był Pan Jezus. Codziennie karmiła się Jego Ciałem i Krwią podczas Mszy świętej. Była pewna, że bez Pana Jezusa nie umiałaby być dobrym człowiekiem. Nie miałaby siły pomagać trędowatym, najbiedniejszym z biednych. Razem z siostrami na ulicach Kalkuty w Indiach znajdowała ludzi, do których nikt nie chciał iść.

Gdy ludzie pytali, skąd siostry biorą siłę, by robić to, co robią, Matka Teresa odpowiadała: „Bez Jezusa nie byłabym zdolna przeżyć ani jednego dnia, ani nawet jednej godziny mojego życia”. A gdy zapytano, co robić, by stać się świętym, ona odpowiedziała: „Gdyby każdy chociaż jedną godzinę dziennie poświęcał na adorację Najświętszego Sakramentu, byłby lepszym człowiekiem". Tak mówiła o Eucharystii i adoracji Pana Jezusa:

 

 

Pytania:

1. Co odpowiedziała Matka Teresa, kiedy zapytano ją, co robić, żeby być świętym? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w styczniowym numerze „Małego Gościa”.

2. Jak nazywają się siostry, których zgromadzenie założyła św. Matka Teresa z Kalkuty?

3. Gdzie siostry uczą się kochać ludzi najbiedniejszych z biednych?

 

Zadania:

1. Znajdź chociaż raz w tygodniu dłuższą chwilę, by w kościele adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

2. Dowiedz się, kiedy przed Bożym Narodzeniem możesz wyspowiadać się w swoim kościele.

 

Odpowiedzi z 18 grudnia:

1. Jak nazywa się najważniejsza chwila podczas Mszy Świętej? (Przeistoczenie).

2. Czyje słowa i gesty powtarza ksiądz podczas Przeistoczenia? (Ksiądz powtarza słowa i gesty Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy).

3. Jaki cud dokonuje się w chwili Przeistoczenia? (Chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Pana Jezusa).

 

zeszyt