Strefa administratora

Roraty 2020

Środa, 23 grudnia 2020 r.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NA DROGĘ, Idziemy w świat. Do domu, do szkoły, do naszych codziennych spraw.

2020-12-23

Stawiamy dzisiaj ostatni krok na adwentowej drodze. Poznaliśmy największy Cud, jaki codziennie dzieje się w każdym kościele na kuli ziemskiej. Poznaliśmy to, co najważniejsze dla każdego chrześcijanina. To, co dzieje się podczas każdej Mszy Świętej. Odkryliśmy tajemnicę Mszy Świętej – Cud nad cudami.

Wiemy, jak jeszcze pobożniej uczestniczyć we Mszy. Wiemy, że każda Msza Święta jest ofiarą Jezusa Chrystusa prawdziwie obecnego pod postacią Hostii Najświętszej.

Po zakończonej Mszy Świętej zaczynają się codzienne sprawy. Zostaje z nami Pan Jezus, który chce nam pomagać żyć po Bożemu, według Jego nauki.

 

Msza Święta wzmacnia człowieka na drodze do nieba. Bez Mszy i bez Komunii Świętej człowiek słabnie duchowo i zaczyna grzeszyć. Gdy ktoś przestaje jeść –słabnie, traci siły i w końcu może poważnie zachorować. Tak samo jest z Eucharystią. Człowiek, który nie posila swego ducha słowem Bożym i Ciałem Pana Jezusa, nie ma siły, by żyć.

 

Bez Mszy św. i Komunii nie da się żyć, nie można być tak naprawdę szczęśliwym i dobrym. W domu w samotności można się załamać i stracić wiarę albo zacząć żyć po swojemu, nie po Bożemu. Ppież Benedykt XVI tak mówił kiedyś dzieciom o Mszy Świętej.

 

Odpowiedzi z 22 grudnia:

 

1. Jak nazywa się święta, przez którą Pan Jezus powiedział światu o swoim wielkim miłosierdziu? (Święta Faustyna Kowalska).

2. Co Pan Jezus powiedział św. Faustynie, kiedy pewnego dnia nie przyjęła Komunii Świętej? (Żeby nie opuszczała Komunii, jeśli nie popełniła grzechu ciężkiego).

3. Co zobaczyła św. Faustyna w Wigilię Bożego Narodzenia, podczas Pasterki? (Ujrzała Dzieciątko Jezus, które wyciągało do niej ręce. A po Komunii św. usłyszała te słowa: „Ja zawsze jestem w sercu twoim, nie tylko w chwili, kiedy mnie przyjmujesz w Komunii św., ale zawsze”).

zeszyt